Priser & betaling:
Digitale billeder på CD:
kr. 125,00 pr. stk.

Fotoprint
A5 format kr. 100,- pr. stk.
A4 format kr. 125,- pr. stk.

Hver ordre tillægges kr. 25,- i forsendelse og pakning.
Alle felter skal udfyldes.

Betaling:
Beløbet indsættes på: reg.nr. 4820 kontonr. 4797501603 eller fremsendes på check til:
Mikala Bagge, Mosevang 11, 3540 Lynge
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon
e-mail
Navn på arrangement dine billeder er fra
Numre på foto:
(Ved fotoprint skriv A4 eller A5 for størrelse efter fotonummeret)
Jeg betaler via Netbank

Jeg sender pengene på check

Foto brændes på CD

Jeg ønsker foto tilsendt som fotoprint

Betaling
(Afkryds kun et felt)
Forsendelse:
(Afkryds kun et felt)